Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2014

uunknown
Reposted fromredshadow redshadow viayoursway yoursway

November 13 2013

uunknown
Play fullscreen
Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-madness
Reposted bypurplecornflowers purplecornflowers
uunknown
5101 dd76 500
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam

October 30 2013

uunknown
1875 0491
Reposted fromshrew shrew viadonootgiveup donootgiveup

October 15 2013

uunknown
5947 f011

October 14 2013

uunknown
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viachained chained
uunknown

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viachained chained

October 12 2013

uunknown

October 02 2013

uunknown

September 25 2013

uunknown
9541 738c 500
Reposted fromnieradze nieradze viaohshit ohshit
uunknown
Jeśli coś tam ko c h a sz

June 11 2013

uunknown
Rzeczy których chcesz, przychodzą zawsze, tylko z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą za późno, wtedy, gdy już ich kompletnie nie chcesz.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaohanka ohanka
uunknown
2466 aea3
Reposted fromohanka ohanka

June 05 2013

uunknown
    […] generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta..
     
— Dorota Masłowska “Wojna polsko-ruska”
uunknown
9294 8373 500
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viabegentle begentle

June 02 2013

uunknown
Play fullscreen
nie no nieeeeeeeeeee
uunknown
9534 a0e7
Reposted fromcreure creure

June 01 2013

uunknown
5322 86fb
Reposted fromhermina hermina viaarbuzix arbuzix

May 30 2013

uunknown
Jeszcze o tym nie wiesz, ale życie nie musi być takie ciężkie. Może lubimy ból. Może tak po prostu jesteśmy ukształtowani. Ponieważ bez tego może nie czulibyśmy naprawdę, że żyjemy. Jak to szło? Po co walę się młotkiem w głowę? Bo to takie cudowne uczucie, kiedy przestaję.
— Grey's Anatomy
Reposted fromsann sann viabezemnie bezemnie
uunknown
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl